Podziękowania

Urząd Gminy w Małkinii Górnej

Podziękowanie dla Pana Romualda Rolka HURT – DETAL za wsparcie X JUBILEUSZOWEJ AKCJI „Małkińscy Mikołaje”

Wójt Gminy Marek Kubaszewski

Małkinia Górna, styczeń 2008 r.