Aktualności

Podziękowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Małkini Górnej, Prostyni, Zarębach Kościelnych,  Nieskórzu, Grądach i Kańkowie.

W imieniu całej kadry pracowniczej firmy ROLEK RECYKLING pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania, wyrazy szacunku i uznania Druhom, którzy brali udział w akcji przeciwpożarowej na terenie naszej firmy za trud, zaangażowanie w ratowaniu życia, zdrowia i mienia.
Profesjonalne działanie Zastępów Straży Pożarnych pozwoliły na szybkie
i skuteczne opanowanie pożaru, oraz udowodniły, że w pełni zasługujecie
na zaufanie jakim darzy Was społeczeństwo.
Dziękując za Waszą pomoc życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji
z pełnionej funkcji.