Oferta

Sprzedaż gazów technicznych

Oferujemy w stałej sprzedaży, zarówno hurtowej jaki i detalicznej, różnorodną ofertę gazów technicznych takich jak:

-Acetylen
-Amix
-Argon
-Azot
-Dwutlenek węgla
-Tlen
-Propan- butan

 

Skontaktuj się z nami w celu przedstawienia jak najkorzystniejszej oferty.