Bez kategorii

Gorące podziękowania

Składamy gorące podziękowania Panu

Romualdowi Rolek za wsparcie materialne Rady rodziców działającej przy Szkole Podstawowej

Nr 2 w Małkinii Górnej.

Pozyskane dzięki temu środki pieniężne wspomogą budowę boiska przy SP Nr 2 w Małkinii Górnej.

Rada rodziców

1 czerwca 2008 r.