Bez kategorii

Podziękowanie

Sponsor akcji “Małkińscy Mikołaje 2007” HURT-DETAL Romuald Rolek.

Serdeczne podziękowanie za wsparcie “IX-go Małkińskiego Spotkania ze Świętym Mikołajem” w imieniu 1650 przedszkolaków i uczniów – najmłodszych mieszkańców Gminy

wraz z wyrazami ogromnej wdzięczności za hojność i dobroduszność składa Wójt Gminy Marek Kubaszewski

Małkinia Górna, dnia 26 stycznia 2007 roku